Latviešu Romănă Slovenčina Eesti 

Stories Tell others about your adventures!

The Story Section is everybody's chance to tell your volunteer adventures and experience. DEEDin listens to each and every story, enables voting for them and participating in the competition as from August. Read more about the competition here. Get acquainted with the Story Section rules.

DEEDin

Smiltenes Centra vidusskolas 6.b dāvājums bērnu smaidam Children, education / 12.02.2015. / 5.0

Mēs, Smiltenes Centra vidusskolas 6.b klases skolēni, esam savākuši bagātīgu ziedojumu klāstu ar apģērbiem, grāmatām, rotaļlietām, izzinošām spēlēm un filmām, kas, sapakots 8 kastēs, tika nogādāts mūsu skolas pirmsskolas grupai (16 bērniem) un Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centram. Šodien, dienā, kad intensīvā darbā pagājušas divas dienas (ja neskaita vēl ziedojumu vākšanas laiku ...

Read more...


Malkas krāmēšana. Children, education / 12.02.2015. / 5.0

Mēs bijām pie Annas, kura dzīvo Raiņa ielā. Mēs sakrāmējām malku lielos maisos un ar ragavām vedām uz viņas māju. Darbi mums padevās ātri. Apmēram 2 stundās savedām visu vajadzīgo malkas daudzumu. Pašām mums paveiktais labais darbs sagādāja prieku. Par padarīto darbu mēs saņēmām arī šokolādi.

Read more...


Šodienas labie darbi Mēru muižā Arts and culture / 12.02.2015. / 5.0

Šodienas labie darbi Mēru muižā - malkas nešana, muzeja lietu piereģistrēšana, muzeja un muižas apskate.Gandarījums un prieks par padarīto. Liels,liels paldies muzeja vadītājai Zinai un vislielākais paldies par garšīgajām pankūkām Mēru muižas saimniecītēm!

Read more...


7.a. ''Ar labsirdību pie vecākiem cilvēkiem ! '' S Seniors / elderly / 12.02.2015.

Šajā vējainajā dienā mēs devāmies palīdzēt vecākiem cilvēkiem - tiem kuriem tas bija nepieciešams . Devāmies gan uz Jauno ielu , gan uz Mežoles ielu izpalīdzēt un radīt smaidu šo cilvēku sejās . Jaunajā ielā dzīvo Kārlis - ļoti jauks , uzmundrinošs un pretī nākošs večukiņš . Lai cik vientuļš viņš varbūt liktos - Kārlis ir sparīgs un atraktīvs . No viņa kūsā enerģija un vēlme darīt daudz ne ...

Read more...


Palīdzēsim dzīvniekiem. Free time activities / 13.02.2015.

Palīdzēsim visiem meža iemītniekiem atnesot uz speciālajām "silēm" ēdienu. Dzīvnieki noteikti būs priecīgi. Es to izdariju un pati biju laimīga. Rūpēsimies par dabu.

Read more...


3456789101112