English Romănă Slovenčina Eesti 

Aija Utkina - labas gribas cilvēks 04.04.2016.

Māksla un kultūra

Autors:
Dana Juhņeviča

Dana Juhņeviča

Novērtē:

Dalies:

Dagdas invalīdu brālība „NEMA” ir nevalstiska organizācija dibināta 2006. gada 28.septembrī. Brālība savā lokā iekļauj cilvēkus ar invaliditāti no Dagdas pilsētas un Dagdas novada . Brālības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā , aizstāvēt viņu intereses, radīt iespēju ik vienam realizēt savas iniciatīvas un ieceres, rosināt aktīvu pašizglītošanos un garīgo pilnveidošanu, iesaistīties labdarības pasākumos , kā arī popularizēt un atbalstīt brīvprātīgo darbu.
Aija Utkina ir viens no labas gribas cilvēkiem, kura labprāt iesaistās brīvprātīgajā darbā biedrības mērķu sasniegšanai . Aija invalīdu brālībai „NEMA” ir pazīstama kopš 2011 gada . Jau piecus gadus Aija brīvprātīgi bez atlīdzības vada deju nodarbības cilvēkiem ar īpašam vajadzībām .
Pateicoties Aijas neatlaidībai cilvēki kuri nekad nav dejojuši, nekad nav uzstājušies uz skatuves uzdrīkstas dejot un ne tikai sava prieka pēc , bet arī plašākai publikai. Invalīdu brālības „NEMA” izveidotā deju grupa ar saviem priekšnesumiem ir uzstājusies Valsts svētkos Dagdā , labdarības koncertos Dagdas novadā, Rīgā , Daugavpilī, Preiļos, Gulbenē, Krāslava, Rēzekne , Viļānos un „Brīnišķīgo mākslu festivālā” Siguldā. Tika sniegtas koncertprogrammas Dagdas un Daugavpils pansionāta iemītniekiem, kā arī uzstājāmies ieslodzītajiem Daugavpils cietumā.
Aija ar rūpību piemeklē mūziku, izdomā dejas soļus un ar lielu pacietību iemāca dejot gan vājdzirdīgos, gan vājredzīgos, gan arī cilvēkus ar garīgas attīstības traucējumiem .
Pats spilgtākais un emocionāli aizkustinošākais priekšnesums ir tad ,kad pati Aija dejo ar jaunieti Aivaru Bricu, kuram ir kustību traucējumi un pārvietojas ratiņ krēslā . Pateicoties dejošanai Aivars ir atguvis dzīvesprieku un saņēma piepildījumu. Depresija , kura mocīja jaunieti vairākus gadus pēc iegūtās traumas ir atkāpusies , jaunietis staro priekā , jūtās novērtēts un vajadzīgs .
Viens no spilgtākajiem mirkļiem 2015 gadā bija jūlija mēnesī , kad Aija biedrības neredzīgajiem biedriem dzimšanas dienā pasniedza pašceptu torti un dziesmas pavadījumā to pasniedza. Tas bija ļoti patīkami un šis dāvātais mirklis ilgi paliks atmiņa gan jubilāriem , gan klātesošajiem .
Mēs visi esam bezgala pateicīgi Aijai par ieguldīto darbu, par sirds siltumu un labestību, ko nesavtīgi dod cilvēkiem ar invaliditāti.