English Romănă Slovenčina Eesti 

Brīvprātīgā jauniete Aivija Gribuška 04.04.2016.

Brīvā laika aktivitātes

Autors:
Dana Juhņeviča

Dana Juhņeviča

Novērtē:

Dalies:

Sākotnēji it kā kautrīga, nepārliecināta meitene, iespējams pat nedaudz skarba savos izteikumos, bet noteikti ļoti patiesa, izpalīdzīga, atsaucīga un pašapzinīga persona. Tāda ir septiņpadsmit gadus veca jauniete no Tīnūžu pagasta, kas šobrīd studē Ogres ģimnāzijas 11. klasē.
Šo gandrīz 3 gadu laikā Aivija, iesaistoties brīvprātīgā darba aktivitātēs, augusi kā personība un guvusi daudz lielāku pašpārliecinātību pati par sevi. Pirmkārt, Aivija jau kopš pašiem pirmsākumiem aktīvi iesaistījās Ikšķiles jauniešu domē un dažāda veida jauniešu līdzdalības aktivitātēs, katru nedēļu mērojot ceļu uz novada centru. Bet, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tieši viņa bija tas "atslēgas" cilvēks, kas piesaistīja citus Tīnūžu jauniešus iesaistīties. Ja sākotnēji domes sēdes apmeklēja 4 līdz 6 jaunieši, tad vēlāk jau 8 līdz pat 12. Aivija arī uzņēmās nodot informāciju tālāk savā skolā. Mirklī, kad citi jaunieši devās vasaras brīvlaikā, tieši Aivija kopā ar saviem pagasta vienaudžiem uzņēmās vadošo lomu, organizējot jauniešu telts aktivitātes pilsētas svētkos, organizējot kino vakaru u.c. Otrkārt, Aivija regulāri aktīvi iesaistījusies veikt brīvprātīgo darbu kultūras un sporta pasākumos, kurus organizē kultūras pārvalde, t.sk. Ikšķiles un Tīnūžu Tautas nami un novada sporta metodiķis. Meitene ir pierādījusi, ka ir gatava uzņemties patīkamāko brīvprātīgā darba sadaļu, piemēram, vadot sporta aktivitātes pasākumā Ghetto Games Kids vai Tūrisma sezonas atklāšanā, bet arī veikt dažādus praktiskus uzdevumus, piemēram, ierādīt vietas, labiekārtot telpas, uzraudzīt pirmsskolas vecuma bērnus u.c. Aivija to visu veic godprātīgi, un pierādījusi kā ļoti uzticamu personu. Tieši tāpēc kā svarīgākā, ko atzīs gan viņa paša, gan ļoti atzinīgi novērtē arī Veselības veicināšanas speciāliste Zanda Vītola, ir sociālā joma. Aivija pašaizliedzīgi savu iespēju robežās dodas palīgā Ikšķiles novada "Sīpoliņi" grupai (cilvēki ar īpašām vajadzībām). Jau otro gadu Aivija piedalās trīs dienu sportisko un radošo aktivitāšu dienās IE[SPĒJA] cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem. Tas ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs, kas jāveic 3 dienu garumā, uzraugot komandu, koordinējot, palīdzot gan organizatoriem pie vides labiekārtošanas, gan pašiem cilvēkiem. Aivija tiek ar to galā pārliecinoši un vēl spējot par to priecāties kopā! Tāpat Aivija dodas kopīgās ekskursijās, palīdz "Sīpoliņiem" teātra iestudēšanas nodarbībās. Var redzēt, ka viņa "Sīpoliņu" grupā ir savējā!
Vislielākais prieks, ka Aivija ir kā piemērs citiem jauniešiem uzdrošināties un runāt par vērtībām šodien, iesaistīties invalīdu integrēšanā, mazinot sociālās atstumtības riskus sabiedrībā, un popularizēt brīvprātīgā darba lielo nozīmi personības attīstībā un vienotas sabiedrības veidošanā. Aiviju pašu dzīve nav lutinājusi, tomēr brīvprātīgais darbs devis pārliecību, ka katram ir pareizais ceļš ejams.